• Patara

  ÖZETLE PATARA

  Tarih: M.Ö. 13. yüzyıl
  İsimleri: Pttara, Arsinoe, Patara
  Kurucu: Pataros (Apollo'nun oğlu. Mit.), Helen
  Geçim Kaynakları: Liman, balıkçılık, buğday ihracaatı.
  Arkeolojik Kazılar: Fahri Işık (Akdeniz Üniversitesi)
  Eserlerin Bulunduğu Müzeler: Antalya Arkeoloji Müzesi
  Önemli Olaylar: Aziz Nicholas (Noel Baba) Patara'da doğmuştur.
  İmparator Hadrian ve eşi Sabina ziyaret etmiştir.
  Aziz Methdios suikaste uğramıştır.
  M.S. 57'de Havari Paul şehiri ziyaret eder.

  TARİHİ SÜREÇ

  M.Ö. 334 yılında Büyük İskendere teslim olur.
  M.Ö. 315'te Antigonos Monophtalmos şehiri ele geçirir.
  M.Ö. 304 yılına gelindiğinde Ptolemaislar'ın egemenliği başlar.
  M.Ö. 246 yılında II. Ptolemaios sayesinde şehirde çok büyük bir mimari gelişme sağlanmıştır.
  M.Ö. 197 yılında III. Antiochos şehri fetheder.
  M.Ö. 168 Lykia birliğine katılır.
  M.Ö. 87'de IV. Mithridates şehiri fetheder.
  M.Ö. 42 yılında General Sulla şehiri Roma topraklarına katar.
  M.S. 57'de Havari Paul şehiri ziyaret eder ve limandan Tyros'a gitmek için bir gemiye biner.
  M.S. 141 yılında depremde büyük ölçüde zarar görür.
  M.S. 130 yılında Hadrian ve eşi Patara'yı ziyaret etmişlerdir.
  1811 yılında Britanya gemi kaptanı Francis Beaufort bu gizli kalan antik kenti tekrar keşfetti.

  ŞEHRİN YAPILARI

  Surlar: M.S. 1. yüzyılda inşa edilmiştir.
  Anıtsal Kapı: M.S. 102 yılında Modestes sülalesi tarafından yaptırılmıştır. 3 kemerli kapının küçük nişerinde ailenin, büyük nişlerde ise imparatorların heykelleri bulunmaktaydı. Büyük ihtimalle kapı dönemin valisi Mettius Modestes tarafından desteklenmiştir.
  Hamam: M.S. 1. yüzyıla tarihlenen bir Roma hamamıdır.
  Sarnıç: Acropolde bulunan sarnıç hemen hemen 630.000 litrelik bir kapasiiteye sahiptir.
  Granarium: M.S. 131 yılına tarihlenmektedir. İmparator Hadrian'ın emriyle yapılmıştır. 70 x 20 metre ölçülerinde olup duvarların her iki tarafında Hadrian ve eşi Sabina'nın büstleri yeralmaktadır.
  Tiyatro
  Tarih: M.Ö. 2. yüzyıl.
  Kapasite: 10.000 kişi
  Bani: Quintus Velius Titanus